این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
• ...
 اطلاعیه تهیه و تنطیم کتابچه مقالات
با عنایت به تهیه و تنظیم کتابچه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی ، ضروری است ......
1395/11/04 ادامه مطلب


 شرایط شرکت حضوری در همایش(بدون مقاله)
با عنایت به درخواست های مکرر جهت شرکت حضوری در همایش ملی گیاهان دارویی(بدون مقاله) ....
1395/11/03 ادامه مطلب


اطلاعیه مهم
قابل توجه آن دسته از شرکت کنندگان در همایش ملی گیاهان دارویی که پذیرش اولیه مقاله ...
1395/10/24 ادامه مطلب


  معرفی همایش

با عنایت به اهمیت گیاهان دارویی در زندگی انسان و همچنین سهم بسزایی که در چرخه سلامت و درمان بیماریها و متعاقب آن در اقتصاد کشور دارند در این همایش سعی برآن است که در محورهای متنوعی نظیر تولید، تجارت و اقتصاد گیاهان دارویی، توسعه آموزش‌هاي علمي - كاربردي فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي، گیاهان دارویی ودانش بومی و سلامت جامعه، توسعه تحقيقات فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي ، فیتوشیمی و بیوشیمی گیاهان دارویی، توسعه تکنولوژی، استحصال و استخراج فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي، ترويج و توسعه فن آوری و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه صادرات فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي ،مدیریت آفات و بیماریهای گیاهان دارویی، اصلاح الگوي توليد، بسته‌بندي و مصرف فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي،  شناسايي، پراكنش و بوم شناسي گياهان دارويي، كشت، اصلاح و اهلي كردن گياهان دارويي ، تاثير عوامل مختلف بر عملكرد و رشد گياهان دارويي و روشهاي حفاظت از عرصه های طبیعی و اکوتوریسم، اشتغال و کارآفرینی گیاهان دارویی، فرآوري و استخراج و شناسایی مواد موثره  فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي بررسی گردد.

  محورهای همایش

-تحقیقات گیاهان دارویی : فیزیولوژی تنش های زیستی و غیر زیستی تنظیم کننده های رشد و... 

-تولید، تجارت و اقتصاد گیاهان دارویی
-گیاهان دارویی ،دانش بومی و سلامت جامعه

-فیتوشیمی و بیوشیمی گیاهان دارویی
-فن اوری و فراوری گیاهان دارویی
-مدیریت افات و بیماریهای گیاهان دارویی
-گیاهان دارویی و مدیریت پایدار آب و خاک 
-گیاهان دارویی، حفاظت از عرصه های طبیعی و اکوتوریسم

-اشتغال و کارآفرینی گیاهان دارویی 

تاریخ برگزاری همایش :18 و 19 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :6 آذر ماه 1395 - به مدت یکماه (6دیماه 1395)تمدید گردید.


دبیرخانه همایش
آدرس دبیرخانه :شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی 316-کد پستی 3619995161
تلفن :32544023-023
فکس : 32544020-023
وب سایت:nmpc.shahroodut.ac.ir

دوشنبه 05 تير ماه 1396

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان

پوستر کنفرانس